Frontend

Frontend, také známý jako klientská strana, se týká části webové aplikace nebo webového systému, která je viditelná uživateli. Tato část aplikace se zabývá tím, jak se data zobrazují na obrazovce, jak se interaguje s uživatelem a jak se ovládají různé funkce aplikace. Frontend využívá jazyky jako HTML, CSS a JavaScript k vytváření a stylizaci rozhraní pro uživatele, což zahrnuje prvky jako tlačítka, formuláře, textová pole, obrázky a další. Cílem frontendu je poskytnout uživateli příjemnou a intuitivní zkušenost s aplikací, která je snadno ovladatelná a zrozumitelná.