Hons

Zkratka „hons“ je anglická zkratka, která označuje pojem „honors“. Honors znamená „ochrana“ nebo „cena“ nebo „vysoké ocenění“ ve smyslu vědeckých nebo akademických programů.

Ve vztahu k vysokému školství, Honors programy jsou speciální programy pro studenty, kteří chtějí vyniknout v oboru a mají vyšší úroveň intelektuálního a akademického výkonu. Tyto programy nabízejí studentům příležitost k rozšíření svých znalostí a zkušeností přes běžný program vysoké školy, a také jim umožňují získat ocenění nebo certifikát Honors.

Honors programy se mohou lišit v různých školách nebo univerzitách, ale obecně nabízejí vyšší úroveň výuky, větší příležitosti k účasti na výzkumu nebo projektech a přístup k speciálním zdrojům nebo učitelům.