Hotline

Hotline je termín pro speciální telefonní linku nebo kontaktní číslo, které slouží k poskytování okamžité podpory nebo pomoci pro specifické potřeby. Tyto linky bývajou často k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a slouží k rychlému řešení problémů nebo otázek, které vyžadují rychlou reakci. Hotline bývají často používány v různých oblastech, jako jsou například technická podpora, zákaznický servis, bezpečnost, zdravotní péče, nebo v případě nouze jako třeba linka pro pomoc při živelních katastrofách.