HR

HR - význam zkratky

„HR“ je zkratka pro „Human Resources“. Jde o oblast v organizaci, která se zabývá lidskými zdroji – tedy zaměstnanci. Oblast HR zahrnuje řadu různých činností, jako je například nábor, zaměstnávání, vzdělávání a rozvoj, komunikace, mzdy a odměny, řízení kariéry, řešení konfliktů, odchod do důchodu a další. Je to oddělení, které se stará o správné fungování týmu, dělá rozhodnutí o výši mezd a bonusů, komunikuje s úřady a podporuje rozvoj zaměstnanců.