IDK

IDK - význam zkratky

Zkratka „IDK“ označuje pojem „I don’t know“, což znamená „nevím“. Je to zkratka, která se často používá v textových zprávách, komunikaci na sociálních sítích nebo v konverzacích, kdy dotyčná osoba nezná odpověď na konkrétní otázku nebo téma.

IDK se často používá jako odpověď na otázku, na kterou dotyčná osoba skutečně nezná odpověď nebo se nechce vyjadřovat k tématu. IDK se také může použít v kontextu, kdy osoba nechce nebo nemůže poskytnout odpověď.

Je to jedna z mnoha zkratek, které se často používají v textové komunikaci, kde se potřebuje jasně a stručně vyjádřit neznalost odpovědi. Jiné zkratky jsou např. „IMHO“ nebo „LOL„, které také signalizují nějakou emoci nebo názor.