LOL

LOL - význam zkratky

Zkratka „LOL“ označuje pojem „laugh out loud“, což znamená „zasmát se nahlas“. Je to zkratka, která se často používá v textových zprávách, komunikaci na sociálních sítích nebo v konverzacích, kdy dotyčná osoba chce vyjádřit svůj smích nebo zábavu z nějaké situace nebo vtipu.

LOL se často používá jako způsob, jak vyjádřit, že se něco považuje za vtipné nebo zábavné, bez nutnosti skutečně se smát. Tuto zkratku lze také použít jako způsob, jak vyjádřit souhlas nebo soustrast s nějakým vtipem nebo situací.

Je to jedna z mnoha zkratek, které se často používají v textové komunikaci, kde se potřebuje jasně a stručně vyjádřit smích nebo zábavu. Jiné zkratky jsou např. „IMHO“ nebo „IDK„, které také signalizují nějakou emoci nebo názor.