IMHO

IMHO - význam zkratky

Zkratka „IMHO“ označuje pojem „in my humble opinion“, což znamená „podle mé skromného názoru“. Je to zkratka, která se často používá v textových zprávách, komunikaci na sociálních sítích nebo v konverzacích, kdy dotyčná osoba vyjadřuje svůj názor na určité téma.

IMHO se často používá, když chce člověk vyjádřit svůj názor na nějaké téma, ale nechce, aby byl považován za autoritu nebo zdroj pravdy. Tímto způsobem se vyhýbá jakémukoliv konfliktu nebo nedorozumění. Tuto zkratku lze také použít když se chce osoba vyhnout jakémukoliv konfliktu nebo nedorozumění.

Je to jedna z mnoha zkratek, které se často používají v textové komunikaci, kde se potřebuje jasně a stručně vyjádřit svůj názor, ale ne chtít být považován za autoritu. Jiné zkratky jsou např. „IDK“ nebo „LOL„, které také signalizují nějakou emoci nebo názor.

Naposledy přidané výrazy