Imatrikulace

Imatrikulace je proces, kterým se student stává oficiálním členem vysoké školy nebo univerzity. Tento proces obvykle zahrnuje registraci studenta, předání potřebných dokumentů, jako jsou certifikáty o studiu nebo vysvědčení, a zaplacení školného. Je to první krok, který student musí udělat, aby se stal součástí vzdělávací instituce a mohl začít studovat. Imatrikulace se obvykle koná na začátku každého akademického roku nebo semestru.