Inflace

Inflace je ekonomický pojem, který označuje růst cen v ekonomice. Jde o míru, jakou se zvyšují ceny běžně spotřebovaných zboží a služeb, což má za následek ztrátu kupní síly peněz. Inflace se obvykle měří pomocí indexu spotřebitelských cen (CPI), který ukazuje, jak se ceny v průběhu času mění. Vysoká inflace může mít negativní dopady na ekonomiku, jako je například ztráta důvěry v měnu nebo zhoršení podmínek pro investory. Na druhé straně, pokud inflace klesá nebo je nízká, může to signalizovat ekonomickou recesi nebo deflaci.

Související termíny

Recese