IRL

IRL - význam zkratky

Zkratka „IRL“ je anglická zkratka, která označuje pojem „In Real Life“. Překládá se jako „ve skutečném životě“.

Tato zkratka se používá v online komunitách, jako je internet nebo sociální média, kde se lidé setkávají, komunikují a sdílejí informace prostřednictvím počítače nebo jiného elektronického zařízení. Tento pojem se používá k odlišení online světa od skutečného světa.

IRL se také často používá když se chce naznačit, že se něco děje ve skutečném světě, například když se organizuje setkání nebo schůzka. Umožňuje lidem, kteří se znají pouze online, setkat se osobně, aby mohli lépe poznat své online přátele nebo kontakty.