Item

Slovo „item“ má více významů, ale nejčastěji se používá ve smyslu „položka“ nebo „předmět“. Může se vztahovat na konkrétní položku v nějakém seznamu nebo katalogu, jako například položku v nákupním košíku nebo v inventáři ve hře. Tato slova jsou také často používána v obchodním nebo ekonomickém kontextu, kdy se může týkat jednotlivého produktu nebo služby.