JJ

JJ - význam zkratky

Zkratka „jj“ je internetovým slangu a znamená „just joking“ nebo „jsem žertoval“. Používá se k označení, že něco, co bylo řečeno, není vážně myšleno, že je to žert nebo že se jedná o nadsázku.

Tuto zkratku běžně používají lidé v internetových konverzacích, chatování nebo v sociálních médiích, kdy se chtějí vyhnout nedorozumění nebo když chtějí vyjádřit svou nadsázku.

Je důležité si uvědomit, že internetový jazyk má své specifika a některé výrazy nebo zkratky mohou být těžko pochopitelné pro někoho, kdo s nimi není obeznámen. Proto je důležité komunikovat jasně a snažit se vyhnout nedorozuměním.