Kompromitovat

Kompromitovat znamená něco nebo někoho učinit nebo udělat zranitelným nebo ohroženým. Kompromitovat může znamenat způsobit, že se něčí integrity, důvěryhodnosti nebo spolehlivosti sníží nebo ohrozí, nebo že se něčí bezpečnost nebo ochrana zhorší. Kompromitovat může také znamenat způsobit, že někdo nebo něco přijde o prestiž nebo respekt.

Kompromitovat může být spojeno s různými typy chování nebo akcí, jako je například špionáž, korupce, zneužití důvěry nebo zveřejnění tajných nebo citlivých informací. Kompromitovat může být také spojeno s riziky nebo hrozbami, jako je například útok na počítačový systém nebo bezpečnostní zranitelnost vyplývající z neoprávněného přístupu k citlivým údajům.