Konfrontace

Konfrontace je proces nebo situace, kdy se dvě nebo více stran střetávají nebo se potkávají v konfliktu nebo konfliktní situaci. Může se jednat o konfrontaci mezi jednotlivci nebo skupinami, mezi národními státy nebo mezi organizacemi. Konfrontace může být vyvolána různými příčinami, jako jsou například rozdílné názory nebo zájmy, konkurenční boj nebo nesoulad v právních nebo etických otázkách. Cílem konfrontace může být dosáhnout kompromisu, vyřešit konflikt nebo prosadit svou pozici. Důležitou součástí konfrontace je komunikace a vyjednávání, které mohou pomoci k dosažení dohody.