Konstituce

Konstituce je ústavní zákon nebo dokument, který stanovuje základní principy a instituce, na kterých je založena státní moc a který stanovuje základní práva a povinnosti občanů a orgánů veřejné moci. Konstituce se často skládá z úvodní části a několika hlavních částí, jako jsou ústavní principy, státní orgány, ústavní soud, ústavní práva a svobody občanů, a mechanismy pro úpravu konstituce.

Konstituce je nejvyšší právní dokument v zemi a má vysokou právní platnost. Většina zemí má jednu ústavu, která slouží jako konstituce, některé země mohou mít několik ústav nebo zákonů, které společně slouží jako konstituce. Konstituce určuje pravidla pro fungování státu, jako jsou pravomoci a povinnosti jednotlivých orgánů státu, práva a svobody občanů.

Alternativní význam

Konstituce člověka se v biologii a medicíně označuje jako soubor vlastností, které charakterizují fyzické a mentální stav člověka. Konstituce člověka zahrnuje vlastnosti jako je tělesná hmotnost, výška, svalová hmota, metabolické rychlosti, hormonální úrovně a další. Tyto vlastnosti ovlivňují zdraví a celkovou pohodu člověka. Konstituce může být také klasifikována na různé typy, jako například ektomorf, endomorf a mezomorf, které označují specifické tělesné rysy a metabolismus. Konstituce člověka je důležitá pro posouzení zdravotního stavu a pro volbu vhodného způsobu léčby a prevence onemocnění.