Kontinuální

Kontinuální označuje něco, co pokračuje nebo trvá po delší dobu nebo bez přerušení. Kontinuální se obvykle používá k popisu něčeho, co pokračuje nebo trvá po delší dobu nebo bez přerušení, jako je například proces, akce nebo stav.

Kontinuální se liší od přerušeného nebo intermitentního tím, že pokračuje nebo trvá po delší dobu nebo bez přerušení, zatímco přerušené nebo intermitentní se týká něčeho, co je přerušené nebo přerušující se.