Konvenovat

Konvenovat označuje něco, co je obvyklé nebo běžné nebo co je přijatelné nebo vhodné nebo co se přizpůsobuje nebo odpovídá něčemu. Konvenovat se obvykle používá k popisu věcí nebo akcí, které jsou obvyklé nebo běžné nebo které jsou přijatelné nebo vhodné nebo které se přizpůsobují nebo odpovídají něčemu.

Konvenovat se liší od nekonvenčního nebo netradičního tím, že je obvyklé nebo běžné nebo přijatelné nebo vhodné nebo se přizpůsobuje nebo odpovídá něčemu, zatímco nekonvenční nebo netradiční se týká něčeho, co není obvyklé nebo běžné nebo co není přijatelné nebo vhodné nebo co se ne přizpůsobuje nebo neodpovídá něčemu.