Kredibilita

Kredibilita je míra důvěryhodnosti nebo věrohodnosti něčeho nebo někoho. Kredibilita může být posuzována v různých oblastech, například může jít o kredibilitu informací nebo zdrojů, kredibilitu lidského vyjádření nebo kredibilitu nějaké instituce nebo organizace. Kredibilita je důležitá pro vytváření důvěry a pro správné rozhodování, protože vyžaduje, aby byly informace nebo zdroje považovány za spolehlivé a pravdivé. Kredibilita může být ovlivněna mnoha faktory, včetně osobního věrohodného projevu, profesionality, zkušeností nebo znalostmi dané osoby nebo instituce.