Kulance

Kulance je označení pro vstřícné a shovívavé chování, které se projevuje v podobě ústupků nebo výhod, které jsou poskytnuty druhé straně, a to obvykle v situaci, kdy by bylo v daném případě přípustné nebo dokonce vyžadované postupovat přísně podle daných pravidel nebo zákonů.

Kulance se obvykle vyskytuje v různých oblastech lidského života, jako je podnikání, právo, vzdělávání nebo zdravotnictví, a může být vyjádřena například formou odkladu splatnosti, výjimky z pravidel nebo přizpůsobení se specifickým potřebám druhé strany.

Je důležité mít na paměti, že kulance by měla být poskytována rozumně a v rozumné míře a že by neměla být zneužívána nebo vyžadována jako něco samozřejmého. Navíc je třeba brát v úvahu i možné důsledky poskytnutí kulance pro ostatní strany nebo pro celkový systém.