Lead

Co je Lead?

Lead

Lead je v odvětví marketingu a prodeje označení pro zprostředkování kontaktu, respektive přivedení zákazníka, u něhož je šance, že nakoupí námi nabízený produkt či službu. Lead typický vzniká reakcí potenciálního zákazníka na některou z propagačních aktivit nebo skrze doporučení zákazníka stávajícího.

Lákání nových potenciálních zákazníků je v tomto kontextu nazýváno lead generation – generování leadů. Zodpovědnost za tyto aktivity spadají zpravidla pod marketingové oddělení společnosti, které kooperuje s oddělením prodeje mající za úkol leady konvertovat v prodeje. Tvorba leadů a jejich přeměna v reálné prodeje je jedním z podstatných aspektů úspěchu firmy na trhu.

Související termíny:

Konverze

PPC – Pay Per Click