Lobbizmus

Lobbizmus je termín, který se používá k popisu činnosti, kdy skupina nebo jednotlivec usiluje o ovlivnění rozhodnutí nebo politiky vlády nebo veřejné instituce. Lobbování se tedy týká úsilí o ovlivnění rozhodnutí nebo politiky, která se týkají dané skupiny nebo jednotlivce.

Lobbizmus se často vyskytuje v kontextu politiky, kdy se skupiny nebo jednotlivci snaží ovlivnit rozhodnutí nebo politiku vlády nebo veřejné instituce v oblasti, která se týká jejich zájmů nebo podnikání. Lobbování se může týkat různých oblastí, jako například průmyslu, zemědělství, zdravotnictví, životního prostředí a další.

Lobbování může být legální a legitimní, pokud se jedná o vyjednávání nebo komunikaci s politiky nebo veřejnými úředníky o legitiních zájmech. Avšak, někdy může být lobbizmus kritizován jako nelegitimní nebo neetický, pokud se jedná o korupci nebo ovlivňování rozhodnutí v prospěch určitých skupin nebo jednotlivců, na úkor veřejného zájmu.