Lurker

Lurker je termín pro osobu, která se přihlásí do online komunity, ale přestože je přihlášená, neaktivně se neúčastní diskuse nebo nezasílá příspěvky. Místo toho se jen pozoruje a prohlíží obsah komunity, aniž by se sami zapojili do konverzace. Lurkery můžeme najít například na fórech, sociálních sítích nebo chatovacích místnostech. Někdy jsou lurkery vnímáni jako negativní, protože se neúčastní diskuse a nezasílají příspěvky, nicméně někdy také mohou být pozitivní, protože se učí a získávají informace bez toho, aby se příliš angažovali.