Manday

Manday - význam zkratky

Manday je jednotka, která se používá k měření pracovního času a udává, kolik pracovních dnů je potřebných k vykonání určité činnosti nebo projektu. Manday se obvykle vyjadřuje v počtu pracovních dnů nebo hodin, které jsou potřebné k dokončení dané činnosti, a je používán jako nástroj pro plánování a řízení pracovního času a pro odhad nákladů na vykonání určité práce.

Manday se často používají při plánování a řízení projektů, zejména pokud se jedná o projekty s omezeným rozpočtem nebo s daným termínem dokončení. Mohou být také použity jako nástroj pro odhad nákladů na zaměstnance nebo pro výpočet nákladů na vykonání určité činnosti.

Je důležité mít na paměti, že manday jsou pouze odhadem a mohou se lišit od skutečného počtu potřebných pracovních dnů nebo hodin, které jsou potřebné k vykonání dané činnosti