Náklady mrtvé váhy

Co jsou Náklady mrtvé váhy?

Náklady mrtvé váhy

Náklady mrtvé váhy je termín používaný v makroekonomické teorii a označuje objem produkce, které není vyprodukována v důsledku existence nedokonalé konkurence na trhu (např.monopol). Ta má za následek produkci menšího objemu výrobků, než pokud by existovala dokonalá konkurence.

Reálně tak dochází ke zmenšení přebytku spotřebitele i výrobce – náklady mrtvé váhy. To jakou část nákladů ponese spotřebitel a jakou výrobce závisí na elasticitě poptávky. Čím více je poptávka neelastická, tím více nese náklady mrtvé váhy spotřebitel a naopak (typické například pro základní potraviny, tabákové výrobky nebo alkoholické nápoje).

Video týkající se tohoto termínu:

Související termíny: