Nostrifikace

Nostrifikace je proces uznání cizího vzdělání nebo kvalifikace v jiné zemi nebo regionu. Tento proces se týká především oblasti vzdělávání a práce, a může se týkat jak formálního vzdělání, tak i odborných kvalifikací nebo certifikací. Nostrifikace se obvykle provádí pomocí srovnání kurikul a kritérií mezi institucemi nebo zeměmi, aby bylo zajištěno, že cizí kvalifikace odpovídají místním standardům. Nostrifikace je důležitá pro lidi, kteří se stěhují do jiné země nebo regionu, aby mohli nadále pracovat v oboru, pro který jsou kvalifikovaní, nebo aby mohli dále studovat na vysoké škole.