Naposledy přidané výrazy

OTH – Opportunity To Hear

Co je OTH – Opportunity To Hear?

OTH

OTH, čili Opportunity To Hear (možnost slyšet) označuje metriku sledující počet audio reklamních sdělení, které mohl člen námi stanovené cílové skupiny slyšet. Rozhodující faktorem je zde teoretické množství toho, kolikrát mohlo být sdělení slyšeno, nikoliv kolikrát bylo slyšeno ve skutečnosti.

Na stejném principu založenou metrikou je OTS – Opportunity To See, sledující teoretickou možnost reklamní sdělení vidět.

Související termíny:

OTS – Opportunity To See

GRP – Gross Rating Point