OTS – Opportunity To See

Co je OTS – Opportunity To See?

OTS

OTS, jako zkratka anglického Opportunity To See (možnost vidět), je termín používaný v marketingu a reklamě a stanovuje, kolikrát měla v průměru jedna osoba z námi vybrané cílové skupiny možnost vidět naši reklamu. Podstatným aspektem OTS je jeho teoretická kvantifikace, vyčísluje totiž, kolikrát měl divák možnost vidět reklamu, ne kolikrát ji skutečně viděl.

Obdobnou metrikou je OTH – Opportunity To Hear (možnost slyšet), vyčíslující kolikrát měl člen cílové skupiny možnost reklamní sdělení slyšet.

Související termíny:

OTH – Opportunity To Hear

GRP – Gross Rating Point