GRP – Gross Rating Point

Co je GRP – Gross Rating Point?

GRP

GRP – Gross Rating Point je metrika používaná v reklamě pro měření velikosti osloveného publika v populaci v rámci konkrétního média, nebo kampaně. Je používána především pro média s vysokou sledovaností či čteností. Matematicky bývá vyjadřována procentuálně jako podíl oslovených spotřebitelů na celé populaci. Je ho hojně používáno mediálními agenturami v rámci Media Buying pro srovnávání reklamního potenciálu různých médií.

V České republice bývá tato metrika aplikována na všechny osoby starší 15 let, tedy teoreticky koupěschopnou část populace. V případě, že má být metrika aplikována na specifičtější publikum, bylo by použito obdobné metriky nazvané TRP – Target Rating Point.

V praxi je Gross Rating Point používán následujícím způsobem. Jeden GRP bod odpovídá oslovení jednoho procenta populace. Pokud tedy konkrétní kampaň dosáhla 30 GRP, bylo s ní osloveno 30 procent populace.

Související termíny:

OTH

OTS

Cílová skupina