OTOH

„OTOH“ je zkratka pro „on the other hand“. Tuto zkratku často používají lidé při komunikaci pomocí textu, například v elektronické poště nebo na sociálních sítích, když chtějí vyjádřit, že existuje druhá strana věci nebo jiný pohled na danou situaci. Použití této zkratky umožňuje rychle a jednoduše uvést alternativní názor nebo argument.