Outsider

Outsider je osoba, která není součástí určité skupiny nebo společnosti, nebo která se cítí jako cizinec nebo cizinec v určitém prostředí. Outsider může být někdo, kdo se cítí odtržený nebo odmítnutý, nebo kdo se cítí jako cizinec v prostředí, kde by měl být zařazen.

Outsider může být člověk, který se cítí jako outsider kvůli svému vzhledu, sociálnímu statutu, kulturnímu původu, náboženství, orientaci nebo jiným rozdílům. Outsider může také být někdo, kdo se cítí jako outsider kvůli svému způsobu myšlení nebo chování.

Outsiderství může vést k osamělosti, depresi a špatnému sebevědomí, nicméně, outsider může být také silná osobnost, která se dokáže s tímto statusem vypořádat a vytvořit si své vlastní místo ve světě.

Je důležité si uvědomit, že outsiderství může být relativní pojem a může se lišit v závislosti na kontextu a situaci. Dokonce i když se někdo cítí jako outsider ve své vlastní komunitě, může se cítit jako součást jiné skupiny nebo společnosti.