Pejorativní

Pejorativní je termín používaný k popisu slova nebo výrazu, který má negativní nebo znevažující význam nebo konotaci. Pejorativní slova nebo výrazy mohou být používány k urážení nebo očernění něčího nebo něčeho, a proto mohou být považovány za urážlivé nebo nevhodné.

Pejorativní slova nebo výrazy mohou být používány k vyjádření nějakého postoje nebo předsudku vůči něčemu nebo někomu, a mohou být považovány za formu diskriminace nebo šovinismu. Pejorativní slova nebo výrazy mohou také být používána k omezení nebo oslabení něčího nebo něčeho, a proto mohou mít dlouhodobé důsledky pro postavení nebo přijetí daného jedince nebo skupiny. Pejorativní slova nebo výrazy mohou tedy mít významný vliv na to, jak jsou lidé nebo věci vnímáni a přijímáni ve společnosti.