Pofidérní

Pofidérní je adjektivum, které se používá k popisu něčeho nebo někoho, kdo je podvodný nebo nepoctivý. Pofidérní osoba je osoba, která se chová nečestně nebo podvodně, například když podvádí nebo lže, nebo když se snaží získat něco nečestnými prostředky. Pofidérní jednání je jednání, které je nečestné nebo podvodné a je zaměřené na prospěch osoby nebo skupiny bez ohledu na zákon nebo morálku. Pofidérní lze také použít k popisu něčeho, co je podvodné nebo nečestné, například pofidérní obchod nebo pofidérní praktiky. Obecně se pofidérní používá k popisu něčeho nebo někoho, kdo je nečestný nebo podvodný