Premisa

Premisa je pojem, který se používá k popisu základního nebo důležitého tvrzení nebo předpokladu, na kterém je založený další závěr nebo argument. Premisa se tedy týká základního tvrzení nebo předpokladu, který je nutný pro to, aby bylo možné učinit další závěr nebo argument.

Premisa se může týkat různých oblastí, jako jsou například logika, filozofie, matematika nebo nauka. Premisa se může týkat například logického důkazu, filozofického argumentu nebo vědecké hypotézy.

Premisa mohou být explicitně vyjádřené nebo implicitně předpokládané. Premisa se většinou dělí na dvě, ale někdy i více. Tyto premisy se pak dále používají pro logický závěr nebo argument.

Premisy jsou důležité pro pochopení toho, jak se myšlenky nebo argumenty vytvářejí a jakým způsobem jsou spojené. Je důležité si uvědomit, že premisa je pouze předpokladem a může být ověřena nebo vyvrácena dalším výzkumem nebo analýzou.