Prizma

Prizma je geometrický tvar, který se skládá z dvou poledníků a několika rovnoběžných hran, které jsou spojeny těmito poledníky. Prizma má podobné tvary jako hranol, ale zatímco hranol má rovné stěny, prizma má šikmé stěny.

Prizma má dva základní typy: regulární a neregulární. Regulární prizma je taková, která má stejné strany a rovnoběžné hranice, jako například krychle nebo pravidelný pětiúhelníkový prizma. Neregulární prizma je taková, která nemá stejné strany nebo rovnoběžné hranice, jako například jednostranný prizma.

Prizma se také často používá v matematice, fyzice a optice, kde se používá jako model pro světlo, které prochází skrz různé optické prvky nebo jako model pro geometrické transformace.

Prizma také může být používána v architektuře, jako například v designu budov, kde se používají pro průhlednost a světlo a vizuální efekty.