Reciprocita

Reciprocita je termín, který se používá k popisu vzájemného vztahu nebo vzájemnosti, kdy jedna strana dává nebo nabízí něco druhé straně, a ta druhá strana to opět poskytuje nebo nabízí zpět. Reciprocita se tedy týká vzájemnosti nebo vzájemného vztahu mezi dvěma stranami.

Reciprocita se často vyskytuje v kontextu sociálních vztahů, kdy se lidé navzájem poskytují podporu, pomoc nebo služby. Reciprocita může být prospěšná pro vytváření a udržování vztahů, protože lidé se cítí vázáni k tomu, aby poskytovali podporu nebo pomoc druhým, protože očekávají, že jim bude poskytnuta podpora nebo pomoc zpět.

Reciprocita se může týkat i vztahu mezi dvěma organizacemi nebo skupinami