Redundantní

Redundantní

Slovo redundantní znamená nadbytečný či zbytečný; něco, co je navíc.

Příklad použití:

Pavel už u nás nepracuje, bohužel byl v naší firmě redundantní a museli jsme ho propustit.