Remitenda

Co je Remitenda?

Remitenda

Remitenda je slovo používané ve vydavatelství a jedná se o rozdíl mezi celkovým počtem vytištěných kusů a celkovým počtem prodaných kusů. V případě, že tedy vydavatelství nechá natisknout 50 tisíc kusů určitého měsíčníku a reálně prodá 40 tisíc kusů, pak remitenda činí 10 tisíc kusů.

Důvodů k existenci remitendy je několik.

1.  Je jasné, že drtivá většina prodaného nákladu bude prodána v krátké době poté, co se objeví na stáncích, ale pro vydavatele je žádoucí, aby jejich tituly byly na stáncích přítomny po celou dobu, než budou nahrazeny novým číslem. Dochází tak k připomínání existence titulu. Vzhledem k velké konkurenci mezi některými tituly není výjimkou, že se za přední a obecně dobře viditelná místa v regálech platí nemalé částky. Představte si situaci, kdy vydavatel zaplatí velkou sumu financí za přesunutí svého měsíčníku do předního regálu. Ten je ale během prvního týdne ve většině stánků vyprodán a další tři týdny ho zákazníci v regálu neuvidí, protože se natiskla malá, nebo vůbec žádná remitenda.

2. Vydavatelé chtějí, aby se prodal maximální možný počet kusů titulu, proto je ideální, aby v co nejvíce prodejních místech byl k dispozici vždy nějaký kus od daného čísla, než to bude nahrazeno novým. Je logické, že takový stav není možný, pokud by neexistovala remitenda.

3. Část prodaného nákladu je prodávána na základě předplatného a remitenda k nahrazování poškozených a nedodaných zásilek předplatitelům, byť se jedná o zanedbatelnou část celkového nákladu.

Související termíny: