Renomovaný

Renomovaný je adjektivum, které se používá k popisu něčeho nebo někoho, kdo je v dané oblasti respektovaný nebo ceněný pro svou kvalitu nebo úspěch. Renomované osoby nebo instituce jsou obvykle považovány za věrohodné nebo důvěryhodné a jsou si vážené pro své zkušenosti nebo odborné znalosti. Renomovanost může být dosažena dlouhodobým úspěchem nebo vynikajícím výkonem v dané oblasti.

Například renomovaný lékař je lékař, který má dobrou pověst a je považován za důvěryhodného a kompetentního v oboru, renomovaná škola je škola, která je ceněná pro svou kvalitu vzdělávání a renomovaný výzkumný ústav je výzkumný ústav, který je považován za věrohodný a důvěryhodný v dané oblasti výzkumu.