Repetice

Repetice je opakování nebo přehrávání něčeho, jako například slova, fráze nebo pohybů. Repetice se často používá k učení nebo zdokonalování něčeho, například při tréninku sportovců nebo hraní hudebních nástrojů. Repetice může také pomoci k utužení paměti nebo k lepšímu pochopení něčeho.

Repetice může být také součástí uměleckého vystoupení nebo zpěvu, kde je opakování určitého textu nebo melodie součástí výkonu. Repetice může být také použita jako nástroj pro výchovu nebo výcvik, například při výuce nových dovedností nebo návyků. Obecně se repetice používá k opakování nebo zdokonalení něčeho prostřednictvím opakování nebo přehrávání.