ROI – Return On Investment

Co je ROI – Return On Investment?

ROI

ROI je zkratka pro Return On Investment, v češtině pak „návratnost investice“ je jedním ze základních ukazatelů v podnikové ekonomice, marketingu, prodeji a investování. Tento ukazatel v jednoduchosti reprezentuje, kolik jednotek finančních prostředků vydělala jedna utracená jednotka finančních prostředků. Na základě toho lze hodnotit jednak výnosnost investice jako takové, tak srovnávání dvou a více investic za cílem vybrat tu nejlepší. V praxi slouží ROI pro rozhodování, zda danou investici učinit, jaká investice bude výnosnější, respektive jaká kombinace investic bude v rámci dostupných finančních prostředků nejvýnosnější.

Z hlediska správného výpočtu ROI je naprosto klíčové v jakém časovém horizontu se pohybujeme. Proto bude pochopitelně použití různé pro vedoucí pracovníky marketingového oddělení a investičního oddělení. Zatímco marketingové oddělení bude ROI používat v drtivé většině případů v jeho základní podobě, investiční oddělení bude pro získání věrohodných dat používat jeho upravenou formu. Marketingové oddělení bude zpravidla operovat v krátkodobém horizontu v rámci nějaké reklamní kampaně. Investiční oddělení naopak bude pracovat v dlouhodobém horizontu. To je důležité z toho hlediska, že například výstavba nové výrobní haly bude mít velký časový odstup mezi investicí prostředků a zisky, která tato nová hala přinese. Prostředky investované do haly by totiž mezi dobou, než začne hala generovat zisky, mohli být využity alternativním způsobem a přinášet zisk. Takto ušlé zisky jsou označovány jako náklady ušlé příležitosti. Pro správný výpočet ROI pro dlouhodobý horizont je proto třeba ROI diskontovat.

Výpočet

Pro výpočet ROI lze využít dvou vzorců, které vyjadřují naprosto totéž avšak trochu jinak.

ROI (%) = (Čistý zisk/Investice) * 100

ROI (V absolutní hodnotě) = (Čistý zisk – Investice ) / Investice

Příklad

Pro jednoduchost budeme předpokládat krátkodobý horizont a snadno měřitelnou reklamní kampaň na internetu ve formě PPC. Do reklamy bylo investováno 2 tisíce korun, výnosy byly 10 tisíc korun a čistý zisk 4 tisíce korun.

ROI  (%) = (4000 / 2000) * 100 = 200%

ROI (V absolutní hodnotě) = (4000 – 2000) / 2000 = 1

Související termíny:

Konverze

Odkazy, které by vás mohli zajímat:

Google – Měření návratnosti investic na internetu