Sangvinik

Sangvinik - význam

Sangvinik je termín, který se používá k popisu jednotlivce, který má vysokou míru energie a optimizmu, který se často angažuje v různých aktivitách a který je velmi sociální. Sangvinici jsou často charakterizováni jako veselí, radostní a životem nadšení lidé, kteří se často angažují v různých aktivitách a kteří rádi tráví čas se svými přáteli a rodinou.

Sangvinik pochází z teorie temperamentů, kterou vytvořil Galen, řecký lékař a filosof, který žil v 2. stol. po Kr. Tato teorie pojednává o čtyřech typy temperamentu, které se liší svou vlastností, kterou jsou sangvinik, cholerik, melancholik a flegmatik. Každý z těchto typů má své vlastnosti a tendence, které se týkají jejich chování a reakcí na různé situace.

Sangvinik je tedy pojem, který se používá k popisu jednotlivce, který má vysokou míru energie a optimizmu, který se často angažuje v různých aktivitách a který je velmi sociální.