SERP – Search Engine Result Page

Co je SERP – Search Engine Result Page?

SERP - Search engine result page

SERP v plném znění Search Engine Result Page (v češtině pak volně přeloženo jako stránka výsledků fulltextové vyhledávače) bývá nejčastěji používáno ve spojitosti s oblastí optimalizace webů pro vyhledávače – SEO. Tento termín v jednoduchosti označuje stránku, potažmo stránky, které se zobrazí jako pod sebe řazený výpis jednotlivých výsledků vyhledávání, poté co je do příslušného vyhledávače zadáno konkrétní klíčové slovo. V České republice existují dva dominantní vyhledávače, a to Google a Seznam, lze se však setkat i s jinými vyhledávači. Ve spojených státech je například velmi oblíbené Yahoo, nebo Bing.

Obsahem SERP jsou v základním vyhledávání většinou textové výsledky obsahující zvýrazněný nadpis a krátký popis, na které může uživatel kliknout a zobrazit tak konkrétní web. Za účelem monetizace vyhledávače vkládají majitelé k takovýmto výsledkům vyhledávaní i reklamní sdělení související s uživatelem zadaným klíčovým slovem. Ty jsou zpravidla zobrazovány nad samotnými výsledky vyhledávání a vpravo od nich. Tyto reklamní sdělení většinou nakupuje zadavatel reklamka základě modelu PPC. Mezi základními výsledky vyhledávání lze někdy narazit také fotky, obrázky či videa, a to v závislosti na relevanci k danému klíčovému slovu.

Z hlediska již zmiňovaného SEO je SERP důležitý proto, že podstatou práce na SEO je, aby se web, pro který je realizováno, zobrazoval právě co nejvýše v SERP na dané klíčové slovo/slova. To jakým způsobem vyhledávač výsledky řadí, záleží na nepřeberném množství faktorů, jejichž počet a význam se neustále mění. Obecně lze však tyto faktory rozdělit na dvě kategorie – onpage faktory a offpage faktory. Onpage faktory jsou faktory týkající se dané stránky, tedy popisy a rozsáhlost a rozmanitost obsahu.Offpage faktory jsou faktory spojené s odkazovým profilem, tedy jaké, jak kvalitní a kolik jiných webům tento web odkazuje.

Související termíny:

SEM – Search Engine Marketing

Klíčová slova

Keywords

Long tail