Stereotyp

Stereotyp je představa nebo koncept, který se vztahuje k určité skupině lidí nebo věcem a který v sobě obsahuje určité nebo nespolehlivé zobecnění nebo zjednodušení. Stereotypy bývají založené na předsudcích a mohou se týkat rasových, etnických, náboženských, pohlavních nebo jiných skupin lidí. Mohou také být vytvořeny kolem profesí nebo sociálních skupin. Tyto představy mohou být zavádějící a mohou mít negativní dopad na sociální a ekonomické rovnosti a na individuální svobodu a svobodu projevu.