Subtilní

Subtilní je označení pro něco, co je jemné nebo velmi tenké a přitom výrazné nebo výstižné. Subtilní může být použito k popisu něčeho, co je velmi jemně vyjádřené nebo nenápadné, ale přesto má význam nebo vliv.

Subtilní se obvykle používá k popisu věcí nebo projevů, jako jsou umělecká díla, přírodní krásy nebo lidského chování, a může být také použito k popisu něčeho, co je velmi komplikované nebo složité a vyžaduje velkou pozornost nebo citlivost k pochopení.

Subtilní může být také použito k popisu něčeho, co je velmi jemně vyvážené nebo komplikované, a co může být snadno narušeno nebo poškozeno.