Sus

Sus - význam

Zkratka „Sus“ je internetový slangový výraz, který se používá v různých kontextech, ale obvykle označuje něco, co je podezřelé, nebo něco, co se jeví jako nepravdivé. Může také označovat situaci nebo jednání, které je podvodné nebo nečestné. Slovo „sus“ pochází z anglického „suspicious“ (podezřelý) a používá se jako krátká zkratka.