Tj

„Tj.“ je zkratka pro slovo „tj. (tj. tedy)“ které se používá k vysvětlení nebo doplnění předchozího větu. Je to zkrácená forma slova „to je“, „totéž“ nebo „tedy“ a často se používá ve formě komentáře, aby se vysvětlila myšlenka nebo význam předchozího větu.