Vertikální

Vertikální

Význam slova vertikální je svislý kolmo dolů; stojící nebo směřující přímo dolů/nahoru nebo pod úhlem 90 stupňů vodorovné ploše nebo čáře.

Příklad použití:

Vertikální finanční analýza sleduje strukturu finančního výkazu (např. výsledovky).