Workoholik

Workoholik

Význam slova workoholik (někdy používá také označení vorkoholik) je člověk, který nutkavě pracuje příliš tvrdě a dlouhé hodiny.

Alternativně člověk, který tráví prací mnoho času a je pro něj těžké nepracovat.

Příklad použití:

Karel je workoholik. Ani si nepamatuje, kdy měl naposledy dovolenou.