WTF

WTF - význam zkratky

Zkratka „WTF“ je anglická zkratka, která označuje pojem „what the f***“, což znamená „co to sakra“. Je to silný výraz údivu nebo nevěřícnosti, který se používá k vyjádření nespokojenosti nebo znechucení nad nějakou situací nebo událostí.

Tuto zkratku lze často vidět v textových zprávách nebo na sociálních sítích, kde lidé vyjadřují svůj údiv nebo nevěřícnost.

Je to silný výraz a mělo by se s ním zacházet opatrně, protože může být považován za vulgární a nevhodný v některých situacích a kontextech.