Xenofobie

Xenofobie

Xenofobie znamená strach a nenávist k cizím nebo cizincům. Používá se zejména v kontextu strachu či nenávisti příslušníků jiných národností či etnik.